Links

American Petroleum Institute
Oliebranchens egen organisation har et stort udvalg af publikationer, bl.a. om miljøproblemer relateret til anvendelse af olie, som kan findes ved hjælp af søgefacilitet.

Amerikanske standarder
American Society for Testing and Materials har opstillet detaljerede standarder for næsten alt - også mange inden for miljøområdet. Her findes en indgang til ASTM-standarder og andre publikationer med mulighed for download mod betaling.
ASTM

ATV-Fonden for Jord og Grundvand
ATV-Fonden for Jord og Grundvand arbejder for at styrke den faglige debat inden for jord- og grundvandsforurening. På hjemmeside findes mødeprogrammer med mulighed for tilmelding samt oversigt over publikationer.
ATV- Portalen

Den Offentlige Informations Server
Som led i Regeringens strategi om udviklingen af Danmark som IT-nation har By- og Boligministeriet og IT- og Forskningsministeriet etableret en offentlig informationsserver (forkortet OIS). Formålet med OIS er at lette adgangen til og brugen af de data, som staten og kommunerne har registreret om ejendomme m.v.
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR)
Planregistret (PLAN)
Krydsreferenceregistret (KRR)
Matrikelregistret (MATR)
Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR).
Det skal understreges, at mange ejendomsoplysninger kun er tilgængelige for den pågældende ejer. Borgere uden fast ejendom, har kun adgang til visse frit tilgængelige oplysninger.

EPA Internet Seminars
U.S. EPA afholder faglige seminarer over Internettet. Mulighed for tilmelding her.
U.S. Environmental Protection Agency

Forskningsplatformen

ITRC
ITRC is a state-led coalition working together with industry and stakeholders to achieve regulatory acceptance of environmental technologies. ITRC consists of 43 states, the District of Columbia, multiple federal partners, industry participants, and other stakeholders, cooperating to break down barriers and reduce compliance costs, making it easier to use new technologies, and helping states maximize resources. ITRC brings together a diverse mix of environmental experts and stakeholders from both the public and private sectors to broaden and deepen technical knowledge and streamline the regulation of new environmental technologies. ITRC accomplishes its mission in two ways: it develops guidance documents and training courses to meet the needs of both regulators and environmental consultants, and it works with state representatives to ensure that ITRC products and services have maximum impact among state environmental agencies and technology users.

Oliebranchens Miljøpulje (OM)
Information om OM. Oversigter, statistik mv.
Oliebranchens Fællesrepræsentation

Water Quality Information Center
Samlet indgang til National Agricultural Library's information om landbrug og vandressourcer.
U.S. Department of Agriculture

 


Sitemap