Links

Beslutningsforslag fra Miljø- og Energiministeriets område
Oversigt over stillede forslag til folketingsbeslutning.
Folketinget

Besvarede spørgsmål af miljø- og energiministeren
Spørgsmål og svar fra den aktuelle folketingssamling.
Folketinget

BioGroup
Bioremediation Discussion Group. Internettets største diskussionsforum for biologisk baserede afværgeteknikker. Mailing list med over 2400 medlemmer. Mulighed for tilmelding og at søge i arkiv over tidligere diskussioner.
GZA GeoEnvironmental, Inc.

Faktuelt
Faktuelt er en informationservice fra Miljø- og Energiministeriet.
Her bringes løbende mere uddybende informationer om problemstillinger på miljø- og energiområdet.

Miljø- og Energiministeriet

Ground Water Currents
Nyhedsbrev med information om nye afværgeteknikker, demonstrationer, ny lovgivning, konferencer og publikationer. Technology Innovation Office.
US Environmental Protection Agency

Groundwater Discussion Group
Internettets største diskussionsforum vedr. grundvand. Mailing list med mere end 3000 deltagere. Mulighed for tilmelding her.
Scientific Software Group

Love, Bekendtgørelser, Cirkulærer og Vejledninger for Miljø- og Energiministeriet
Ministeriets retsforskrifter kan læses på Retsinformations hjemmeside hvor der via hovedlovene er adgang til vejledninger mv.
Retsinformation

Lovforslag fra Miljø- og Energiministeriets område
Oversigt over lovforslag fra den aktuelle folketingssamling. Her er det muligt at følge lovforslagets vej gennem Folketinget og se forslagets tekst, betænkning samt diverse bilag, f.eks. høringssvar og spørgsmål til ministeren.
Folketinget

MEX-Nyhedssystem
En række nyhedsbreve som vil komme til at omfatte Miljø- og Energiministeriets egne nyheder, men også nyheder fra en bred vifte af myndigheder, organisationer o.l.
Miljø- og Energiministeriet

Miljøordbog
Amternes miljøordbog - et online opslagsværk, hvor du finder mere end 1200 forklaringer på ord, forkortelser og begreber inden for emnet miljø.
Amtsrådsforeningen

Miljøstyrelsens publikationsdatabase
Indgang til søgning blandt Miljøstyrelsens udgivelser med mulighed for download.
Miljøstyrelsen

National Environmental Publications Information System
Service fra EPA omfattende et stort antal publikationer, som kan findes on line i fuld tekst.
US Environmental Protection Agency

National Technical Information Service
Den amerikanske regerings centrale enhed til distribution af information fremstillet for regeringsmidler. Materialet (over 3 mill. publikationer) er tilgængelig i varierende formater, f.eks. papir, diskette, CD-rom eller online.
U.S. Department of Commerce

Publications on Bioremediation
En række rapporter fra US EPA om biologiske afværgeteknikker, herunder naturlig nedbrydning (http://www.jordforurening.info/spacer.gif).
US Environmental Protection Agency

Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (SMF)
Netværkssamarbejde mellem 9 institutioner om miljømedicinsk forskning. Målet for forskningen er at medvirke til at forebygge helbredsskader, forårsaget af befolkningens direkte eller indirekte udsættelse for miljøfaktorer gennem luft, jord, vand og levnedsmidler, på arbejdspladser og i boliger og institutioner. Under menuen "SMFs blad" findes artikler og rapporten "Oplevelse af risici".
Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (SMF)

Tech Trends
Nyhedbrev med beskrivelser og driftsresultater for innovative afværgeteknikker som har været afprøvet i felten. Technology Innovation Office.
US Environmental Protection Agency

The Water Librarians' Home Page
En omfattende - og systematisk - samling af
links til internet ressourcer vedr. grundvand og vandforsyning. Vedligeholdes på privat basis af Robert Teeter, der arbejder som bibliotekar hos de californiske vandmyndigheder.

Robert Teeter

USGS Publications and Products
Samlet indgang til at søge publikationer fra US Geological Survey vedrørende hydrogeologi og vandressourcer.
U.S. Geological Survey

 


Sitemap