Links

AEHS
Faglig sammenslutning med det formål at skabe netværk vedrørende jordforurening. På hjemmesiden kan der bl.a. hentes en omfattende rapportserie om olieforurening fra én af organisationens arbejdsgrupper.
Association for Environmental Health and Sciences (AEHS)

AFCEE Environmental Restoration
Samlet indgang til U.S. Air Force Center for Environmental Excellence's omfattende informationsudbud på Internettet vedr. oprensning af jord- og grundvandsforurening.
AFCEE

AFCEE Environmental Restoration
US Air Force Center for Environmental Excellence. Det amerikanske luftvåben gennemfører omfattende genopretning af jord- og grundvandsforurening. Her findes beskrivelser af anvendte teknikker, resultater mv.
AFCEE

Bioremediation Resources
Samling af kommenterede links om biologisk baserede afværgeteknikker. Vedligeholdes af The Biotechnology Information Center (BIC).
U.S. Department of Agriculture

Citizen's Guides to Understanding Innovative Treatment Technologies
En amerikansk serie af præsentationsblade som i et enkelt sprog forklarer virkemåde og anvendelighed af afværgeteknikker. Technology Innovation Office.
US Environmental Protection Agency

CLU-IN Clean-Up Information
Hovedindgangen hos US EPA til oplysninger om undersøgelse og afværge af jord- og grundvandsforurening. Rummer præsentationer, publikationer og software. Overskuelig og med gode søgefaciliteter.
US Environmental Protection Agency

DOD Cleanup Projects
Det amerikanske forsvarsministerium (DOD) afprøver i samarbejde med energiministeriet (DOE) en række undersøgelses- og afværgeteknikker. Oversigt over rapporter.
SERDP

DOE Office of Science and Technology (OST)
Det amerikanske energiministerium (DOE) forestår et omfattende oprydningsprogram over for jord- og grundvandsforureninger og gennemfører i den forbindelse udvikling af nye teknikker. Her findes beskrivelse af programmer og rapport over afprøvede teknikker.
US Department of Energy

Environmental Restoration Toolbox
US Air Force har samlet en "værktøjskasse" af dokumenter vedr. oprensning af olieforurening baseret på naturlig nedbrydning.
Air Force Center for Environmental Excellence

Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP)
US Department of Defense afprøver innovative undersøgelses- og afværgeteknikker. Beskrivelser af projekter, tekniske rapporter
ESTCP

EPA Office of Research and Development
Kontoret forestår en række forsknings- og udviklingsaktiviteter på miljøområdet, herunder jord- og grundvandsforurening.

EPA Office of Solid Waste and Emergency Response
Kontoret har ansvar for vejledninger og standarder vedrørende håndtering af fast affald og underjordiske tanke, herunder foranstaltninger over for forurening.

EPA Office of Underground Storage Tanks
US EPA's kontor for underjordiske lagertanke - især olie og benzin (herunder MTBE).
Giver samlet indgang til publikationer, information om undersøgelses- og afværgeteknikker

US Environmental Protection Agency

EPA Technology Innovation Office
Kontorets opgave er at fremme kendskabet til og anvendelsen af nye teknologier inden for undersøgelse og afværge af jord- og grundvandsforurening.
US Environmental Protection Agency

FRx
Hydraulisk frakturering som afværgeteknik. Præsenteret af amerikansk entreprenørfirma.
FRx

GWRTAC Remediation Technologies
Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center. Fokuserer på in situ teknikker som alternativ til standard "pump and treat" eller graveløsninger. Grundige beskrivelser af teknikkerne.
http://www.gwrtac.org

Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Center of Expertise (HTWR)
US Army Corps of Engineers forestår oprensning på nuværende og tidligere militære anlæg. Her kan findes information om gennemførte projekter, anvendte tekinkker mv.
USACE

HRC Home Page
Producentens præsentation af afværge baseret på HRC (Hydrogen Release Compound).
Beskrivelser af afværgeteknikken, referencer mv.

Regenesis

Hydrogen Peroxide Onlline
Amerikansk entreprenørfirmas beskrivelse af hydrogenperoxids anvendelse til rensning af forurenet vand (kemisk oxidation).
US Peroxide

LLNL Environmental Programs
Lawrence Livermore National Laboratory er en forskningsinstitution under US Department of Energy. Udvikler og afprøver innovative undersøgelses- og afværgeteknikker

ORC Home Page
Producentens præsentation af afværge baseret på ORC (Oxygen Release Compound). Beskrivelser af afværgeteknikken, referencer mv.
Regenesis

Permeable Reactive Barrier Network
Samlet indgang til overvejende europæiske oplysninger og projekter vedr. reaktive vægge. Oprettet af Environmental ngineering Research Centre på Queens University of Belfast.
Queen's University Belfast

Sandia Natural Attenuation Project
Beskrivelse af et udviklingsprogram ved Sandia National Laboratory under US Department of Energy.

Sandia National Laboratory

Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE)
EPA program til støtte for udvikling og anvendelse af innovative undersøgelses-, moniterings- og afværgeteknikker. Teknologibeskrivelser.
US Environmental Protection Agency

TechCon
Argonne National Laboratory under US Department of Energy. Adgang til beskrivelse af en række projekter, hvor alternative undersøgelses- og afværgeteknikker har været anvendt.
ANL

TechKnow
Database med beskrivelser af innovative afværgeteknikker.
http://www.techknow.org/

Teknologipuljen
Ordningen støtter udvikling og afprøvning af afværge- og rensningsteknologi på jordforureningsområdet.
Miljøstyrelsen

The Brownfields Technology Support Center
Samlet indgang til EPA information om forurenede industrigrunde - undersøgelses- og afværgestrategier
US Environmental Protection Agency

The Innovative Treatment Remediation Demonstration (ITRD)
US DOE program til at fremskynde anvendelsen af nye og innovative afværgeteknologier. Beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter samt projektrapporter. DOE Office of Environmental Management.
US Department of Energy

The Remediation Technologies Development Forum
Samarbejde mellem US-EPA og private virksomheder om udvikling af nye afværgeteknikker. Indeholder beskrivelser af nye teknikker.
US Environmental Protection Agency

The Remediation Technologies Screening Matrix
Få hurtig oversigt over relevante teknologier til brug i afværgeprojekter. Matrix-præsentation af et sort antal afværgeteknologier med flere forskellige indgange, f.eks. forureningstype, opresningstid etc..
Federal Remedial Technologies Roundtable

USGS Natural Attenuation
Oversigt over USGS projekter vedr. natgurlig nedbrydning.
U.S. Geological Survey

Værditabsordningen
Ordningen støtter boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund.
Miljøstyrelsen

 


Sitemap