Links

CalCert
Californisk certificeringsprogram for miljøteknologier. Mulighed for download af evalueringsrapporter for en række undersøgelsesteknikker.
California Environmental Protection Agency

CLU-IN Clean-Up Information
Hovedindgangen hos US EPA til oplysninger om undersøgelse og afværge af jord- og grundvandsforurening. Rummer præsentationer, publikationer og software. Overskuelig og med gode søgefaciliteter.
US Environmental Protection Agency

DOD Cleanup Projects
Det amerikanske forsvarsministerium (DOD) afprøver i samarbejde med energiministeriet (DOE) en række undersøgelses- og afværgeteknikker. Oversigt over rapporter.
SERDP

Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP)
US Department of Defense afprøver innovative undersøgelses- og afværgeteknikker.
Beskrivelser af projekter, tekniske rapporter

ESTCP

Environmental Technology Verification Program (ETV)
Afprøvning/verifikation af undersøgelsesteknikker.
US Environmental Protection Agency

EPA Office of Underground Storage Tanks
US EPA's kontor for underjordiske lagertanke - især olie og benzin (herunder MTBE). Giver samlet indgang til publikationer, information om undersøgelses- og afværgeteknikker
US Environmental Protection Agency

EPA Technology Innovation Office
Kontorets opgave er at fremme kendskabet til og anvendelsen af nye teknologier inden for undersøgelse og afværge af jord- og grundvandsforurening.
US Environmental Protection Agency

Field Analytic Technologies Encyclopedia (FATE)
Leksikon over feltmetoder til karakterisering af forurenet jord og grundvand. EPA og US
Army Corps of Engineers

US Environmental Protection Agency

Field Sampling and Analysis Technologies Matrix
Få hurtig oversigt over relevante feltprøvetagnings- og analysemetoder. Matrix-præsentation med forskellige indgange.

Geoprobe Systems Online
Mobilt udstyr til rammeboring. Producentens præsentation af udstyret.
Geoprobe Systems Online

LLNL Environmental Programs
Lawrence Livermore National Laboratory er en forskningsinstitution under US Department of Energy. Udvikler og afprøver innovative undersøgelses- og afværgeteknikker.
LLNL

REACH IT
EPA Remediation and Characterization Innovative Technologies. System til at søge, læse, downloade og udskrive information om innovative undersøgelses- og afværgeteknologier. Samler information fra databasesystemerne VISITT, FACTS og ITT.
US Environmental Protection Agency

Samplers guide / hjælp til prøvetagning

Sampling Equipment for Soil and Groundwater Investigations
Leverandørpræsentation af prøvetagningsudstyr til brug i jord- og grundvandsundersøgelser.
Prenart Equipment ApS

Site Characterization Technology Encyclopedia
On-line leksikon med information om undersøgelses og moniteringsteknikker over forurenet jord og grundvand.
Technology Innovation Office, U.S. Environmental Protection Agency

Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE)
EPA program til støtte for udvikling og anvendelse af innovative undersøgelses-, moniterings- og afværgeteknikker. Teknologibeskrivelser.
US Environmental Protection Agency

TechCon
Argonne National Laboratory under US Department of Energy. Adgang til beskrivelse af en række projekter, hvor alternative undersøgelses- og afværgeteknikker har været anvendt.
ANL

The Brownfields Technology Support Center
Samlet indgang til EPA information om forurenede industrigrunde - undersøgelses- og afværgestrategier.
US Environmental Protection Agency

 


Sitemap