Udgivelser
Her kan du finde rapporter og andre udgivelser fra Videncenter for Jordforurening. 
   
Litteraturdatabasen (LIX)  indeholder flere tusinde artikler, foredragsmaterialer, rapporter m.m. om jord- og grundvandsforurening. Artiklerne m.m. er nøje udvalgt af freelancekonsulent Trine Korsgaard, som også skriver et kort abstrakt til hver artikel. LIX udgives kun elektronisk.
Konceptet i LIX er, at vi har valgt og kvalitetssikret en række artikler, rapporter m.m. og forsynet dem med et abstrakt og diverse oplysninger om forfatter, udgiver osv.
 
Under Teknik og Administration ligger alle rapporter, der har teknisk eller administrativ karakter. 
 
Under Branchebeskrivelser ligger alle rapporter, der beskæftiger sig med en specifik branche samt faktaark om udvalgte brancher.  
            
Under Fra Regionerne findes udgivelser fra regionerne - eller de tidligere amter
 

 

 


?> elektronik sigara Sitemap