start = 0; slut = true; //if(counter >= 3) clearInterval(interval); } }, 10000); $(window).resize(); $('#Danmarkskort').mapster({ singleSelect: true, fill : true, fillOpacity : 0.6, fillColor: 'd2d2d1', onMouseover: function(e) { $(this).mapster('set',false).mapster('set',true); }, onMouseout: function(e) { $(this).mapster('set',false); }, onClick: function() { window.location=this.href; return false; } }); }); function forsideNyheder(start) { if(typeof start === 'undefined') start = '0'; $.post( "utils/forsideNyheder.php", { start: start }, function(data) { if(data.length > 0) { $("#nyheder_div").html(data); } } ); }
Links
Leder

Forurenet jord i udlandet skal give danske arbejdspladser

  For 2 år siden blev det første spadestik til at få dansk teknologi på jordforureningsområdet uden for landets grænser taget. Danish Soil Partnership blev dannet med det formål at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale og synliggøre danske løsninger i udlandet. Initiativet udsprang af en drøftelse i efteråret 2012 mellem miljøministeren og Danske Regioners formandskab, der mundede u…
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magazine
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
See movies
Se film
Sitemap