Videncenter for Jordforurening

Videncenter for Jordforurening (VJ) er et kontor under Danske Regioner. Vi har til huse i Regionernes Hus i København. VJ varetager regionernes interesser på jord- og grundvandsområdet, og vi har til formål at indsamle, bearbejde og formidle viden om jord- og grundvandsforurening. Det er i det forum, de fem regioner bl.a. udvikler og udveksler viden om bedste administrationspraksis og ny teknologi. 

 

nonton movie I samarbejde med regionerne gennemfører vi en række udviklingsprojekter. Resultaterne af disse projekter er tilgængelige for offentligheden på VJ’s hjemmeside, bl.a. i form af rapporter og værktøjer. VJ overvåger alle litteraturkilder om jordforurening på dansk, og de bliver indekseret i litteraturdatabasen LIX. Vi udgiver bladet Jordforurening.info, der udkommer ca. 4 gange om året i både en trykt og elektronisk version. Det er gratis at abonnere på bladet, ligesom alle vores øvrige udgivelser kan bestilles eller downloades gratis.

 

Det er også VJ’s opgave at opdatere og udvikle de regionale sagsbehandleres kompetencer på området. Det gør vi bl.a. gennem målrettede kurser og temamøder kun for regionernes medarbejdere, hvor den nyeste tilgængelige viden bliver præsenteret. Derudover faciliterer vi en række erfa-netværk.

 

De konkrete myndighedsopgaver udfører regionerne efter retningslinjer fastlagt i Lov om forurenet jord i samarbejde med Miljøstyrelsen, kommunerne, forskningsinstitutioner og rådgivende firmaer.

 

Klik direkte ind på de enkelte regioner på landkortet på VJ's forside.

 

 


?> elektronik sigara Sitemap